Klein
home

Grasweg 53 te Amsterdam

De Groene Draeck De voormalige scheepswerf werd in 1953 gebouwd door G. De Vries Lentsch. In de jaren 80 werd het pand verbouwd en kreeg het de naam 'Het Gulden Veem". Het werd vanaf die tijd, voornamelijk gebruikt voor opslag van tabak. Het doel van deze verbouwing was onder meer om de bestaande honderden kleine ruitjes te doen wegvallen achter een gevel beplating. De huidige verbouwing (1995) had tot doel de oorspronkelijke gevel weer tot leven te brengen en deels nieuwe toevoegingen aan te brengen. Het gebouw is nu geschikt gemaakt voor atellier en kantoorruimten. Op de foto zijn de grote 'scheepswerfdeuren' verwijderd en is een uitkragende pui met bovenbalkon aangebracht

 
 
pijlen   restauratie
transformatie
nieuwbouw
verbouw