Klein
home

Wilgenweg 2-4 te Amsterdam

In de omgeving van het complex zijn de afgelopen jaren door ons bureau verschillende opslagloodsen getransformeerd in bedrijfsruimten. Op de locatie Wilgenweg 2-4 stond eveneens een loods, die echter niet geschikt was om te veranderen in een nieuwe bestemming. Het uitgangspunt voor het ontwerp van de nieuwbouw was om een stoer, industrieel en pakhuisachtig casco-gebouw neer te zeten, waarin nu weliswaar bedrijfsruimten zijn gehuisvest, maar dat in de toekomst eenvoudig omgevormd kan worden tot woongebouw.

 
 
pijlen pijlen   restauratie
transformatie
nieuwbouw
verbouw